Dzisiejsza kryptografia na na Juliuszu Cezarze stoi

Logo

Kodowanie wiadomości kojarzy się najczęściej z Cyber przestrzenią jednak jest to technika pochodząca z wielce prastarych czasów. Z całą pewnością niespodzianką dla wielu czytających okaże się dowód, iż technologia utajniania przez podstawianie była wykorzystywana w Antyku.

Utajnianie wymienionym

Utajnianie wymienionym techniką jest aktualne po dzień dzisiejszy. Inną techniką utajniania jest wymieszanie tekstu informacji.Ze względu określonej formuły tę metodę stosuje się tylko w wypadku sporych wiadomości Skuteczne zmieszanie treści musi bowiem dawać właściwe warunki aby tego rodzaju operacja szyfrowania odniosła zamierzony skutek. Zazwyczaj stosowaną przez nas metodą jest kodowanie z kluczem.

Najogólniej tłumacząc opiera się na sile hasła które osobiście wygenerujemy. Miejmy na uwadze jednak iż samo nadanie hasła poczcie elektronicznej może się okazać całkowicie niedostateczne. Komputery przenośne należy wyposażyć o rekomendowane oprogramowanie kodujące dysk.